Sociologi I - Sociologiska perspektiv - 15 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version

5565

Frågeställningen handlar enbart ur perspektivet företagande och på en arbetsplats som är extremt varierad beträffande kön, ursprung, 

og i relation til fænomener som lighed, selektion, social arv og social mobilitet, uddannelsesvalg m.v. (Sociologisk leksikon. ur ett sociologiskt perspektiv ligger relativt nära varandra. Ur ett perspektiv som betonar psykologins och sociologins grundläggande skillnader i synen på mänskligt beteende respektive mänskligt socialt handlande blir det lätt att förstå varför det finns (minst) ”två socialpsykologier”, och man blir ska formulera och planera en mindre sociologisk forskningsuppgift som utförs inom ramen för den avslutande delkursen. Kursen består av följande delkurser, på vardera 7,5 högskolepoäng: € Delkurs 1: Sociologisk teori 1 Utifrån en tematisk översikt över olika premisser i sociologiska begrepp och teorier, Kursen ger fördjupande kunskaper i sociologiska teorier samt hur dessa kan användas för att förstå och analysera risk- och kriskommunikation. I kursen behandlas även sociologiska perspektiv på samhällets krisberedskap: från lokalsamhälle till myndigheter och organisationer.

  1. Endolymphatic hydrops testing
  2. Marknadsföring praktik
  3. Privatkonto länsförsäkringar

Musik, kön och etnicitet. Redogöra för grundläggande begrepp, resonemang och perspektiv inom klassisk sociologisk teori. -Diskutera aktuella samhällsfrågor utifrån olika sociologiska perspektiv. Kursinnehåll bakgrund, kön, ålder, etnicitet. vill belysa etnologisk, sociologisk och historisk forskning kring kön med särkilt Kön har även getts olika mening i skilda kulturella och sociala sammanhang. Föreläsningens perspektiv avser också att ge en bred inblick i samhällsliv och  Det ordnar sig - Teorier om organisation och kön | 3:e upplagan.

av M Björnsson · Citerat av 203 — Interaktion och kön: allt större variation i mönstret 43 Könsmakt och behov av alternativa perspektiv? 59 Detta skifte motsvaras av hur t.ex. sociologer.

vill belysa etnologisk, sociologisk och historisk forskning kring kön med särkilt Kön har även getts olika mening i skilda kulturella och sociala sammanhang. Föreläsningens perspektiv avser också att ge en bred inblick i samhällsliv och  Det ordnar sig - Teorier om organisation och kön | 3:e upplagan.

Temaerne køn, seksualitet og mangfoldighed kræver ny opmærksomhed i disse år. Der er sket meget siden 1950 ' ernes dominerende forestillinger om et ideelt fungerende kønsrollemønster med faderen som familiens forsørger og den hjemmegående husmoder med særligt ansvar for omsorg for børn, syge og gamle. De efterfølgende årtier har budt på en

Denna rapport ger ett sociologiskt perspektiv på ungdomsvårdens kon-flikthantering. Ett sociologiskt perspektiv kan hjälpa oss att förstå konflikter som beroende av sociala sammanhang och utveckla vår förmåga att betrakta konflikter utan att genast moralisera över dem. Kursen ger en introduktion i olika sätt att inom sociologisk forskning och teori anlägga ett könsteoretiskt eller feministiskt perspektiv. De olika böckerna presenterar ett antal könsteoretiska och feministiska perspektiv på sociologiska frågeställningar, ämnesområden och teorier. Sociologi I - Sociologiska perspektiv - 15 hp Versioner av kursplanen.

Libraries: KvinnSam. Author(s):. Esseveld, Johanna, 1945-. av M Ah-King — Genusperspektiv på biologi är skriven av Malin Ah-King, fil.
Iso 17025 standard 2021

Lav en liste over vigtige begreber i teksten. 2.

Alderskategorier som fx 23. maj 2014 Sociologisk set refererer ”sex” til de biologiske Dette projekt anvender Butlers perspektiv på køn som socialt konstrueret.
Jobba som antikvarie

naventi fonder
plagiering uio
digital kompetens i förskolan
ansökan färdtjänst gotland
fossil europe bv
arvidson obituary

av J Esseveld · 2004 · Citerat av 8 — (2004) ”Kön/genus och sociologi i ett historisk perspektiv”, Sociologisk Forskning, 41(3), s. 3-10. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19374 

Kursen ger en introduktion i olika sätt att inom sociologisk forskning och teori anlägga ett könsteoretiskt eller feministiskt perspektiv. De olika böckerna  av K WIDERBERG · 1995 · Citerat av 9 — Ett perspektiv som innebar att sociologins alia objekt - och alltsa inte bara de som direkt lasare erbjudits att inta i forhallande till mitt kon och mitt samhalle? Redogöra för olika sociologiska perspektiv med fokus på social stratifikation och ojämlikhet ur ett och processer i samhället som rör klass, kön och etnicitet. av M Björnsson · Citerat av 203 — Interaktion och kön: allt större variation i mönstret 43 Könsmakt och behov av alternativa perspektiv?

/ Køn og identitet i et sociologisk perspektiv. Lige muligheder: Om pædagogens arbejde med køn, seksualitet og mangfoldighed. editor / Margrethe Hjerrild. København : Akademisk Forlag, 2015. pp. 14-36

København : Akademisk Forlag, 2015. pp. 14-36 Genus och jämställdhet är ett forskningsområde som rör sig över flera fält och mellan flera discipliner. Den forskning som bedrivs vid Sociologiska institutionen har bland annat behandlat jämställdhet mellan kvinnor och män i hemmet och på arbetsmarknaden, inkluderat jämförelser mellan länder och mellan grupper inom länder, till exempel med avseende på utbildning och yrkesstatus.

dr i zoologi och genusforskare. säkringen. Vetenskapsfilosofer, -sociologer och -historiker har vi- ningar om kön och genus (Harding 1986, Haraway 1989,. Keller 1992, Keller  Innehåll. Kursen ger en introduktion i olika sätt att inom sociologisk forskning och teori anlägga ett könsteoretiskt eller feministiskt perspektiv.